Polish version

Login form

register


Print

K. Kelar

IR spectrophotometric studies on the compatibilization process

of low-density polyethylene-polyamide 6 blends

Polimery 1999, No 2, 131


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.1999.131

Summary

Dwuskładnikowe mieszaniny polietylenu małej gęstości (PE-LD) z poliamidem 6 (PA 6) oraz trojskładnikowe mieszaniny PE-LD i PA 6, zawierające jako trzeci składnik polietylen funkcjonalizowany bezwodnikiem maleinowym (PE-LD-graft-MAH) (tabela 1), wytłaczano jednoślimakową wytłaczarką Brabendera wyposażoną w prototypowy mieszalnik statyczny lub dynamiczny. Efekt chemicznej i mechanicznej kompatybilizacji mieszanin badano metodą spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni oraz metodą selektywnej ekstrakcji kwasem mrówkowym. W mieszaninach dwuskładnikowych PE-LD + PA 6 nie powstaje kopolimer szczepiony PE-LD-graft -PA 6, natomiast w mieszaninach trójskładnikowych PE-LD + PA 6 + PE-LD- graft -MAH ilość tworzącego się szczepionego kompatybilizatora zależy od składu kompozycji polimerowej oraz od konstrukcji mieszalnika. Najkorzystniejszy efekt mechanicznej kompatybilizacji mieszanin (największy udział powstającego kopolimeru PE-LD-graft -PA6) uzyskuje się podczas wytłaczania z zastosowaniem mieszalnika dynamicznego, następnie mieszalnika statycznego, a najmniejszy — w wyniku wytłaczania typową głowicą wytłaczarską.


Keywords: dwu- i trójskładnikowe mieszaniny PE-LD z PA 6, mieszalność wzajemna, efekt kompatybilizacji, warunki wytłaczania, spektroskopia IR

If you are interested in full versions of articles, please contact the editorial team of polimery@ichp.pl