Polish version
Drukuj

2008

DOMESTIC EXHIBITONSMedal and diploma for Team: mgr inż. Aleksandra Szczucińska, mgr inż. Katarzyna Kurzepa, prof. dr hab. Andrzej. W. Lipkowski for "Kosmetyki funkcjonalne o działaniu przeciwzapalnym i przeciwuczuleniowym", Technicon Innovation 2008, Gdańsk, PolandMedal and diploma for Team: mgr inż. Aleksandra Szczucińska, mgr inż. Katarzyna Kurzepa, prof. dr hab. Andrzej. W. Lipkowski for "Kosmetyki funkcjonalne o działaniu przeciwzapalnym i przeciwuczuleniowym", Technicon Innovation 2008, Gdańsk, Poland

Medal and diploma for Team: doc. dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, doc. dr inż. Zbigniew Wielgosz, Jacek Dzierżawski, Teresa Jaczewska, mgr inż. Agnieszka Szadkowska, mgr Irena Leszczyńska for "Nowe kompozyty polimerowe z odpadów poliwęglanów zwłaszcza płyt kompaktowych", Technicon Innovation 2008, Gdańsk, Poland

Medal and diploma for Team: prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, dr inż. Antoni R. Migdał, dr inż. Osazuwa Y. Osawaru, dr inż. Ewa Śmigiera for "Sposób przerobu frakcji glicerynowej z procesu transestryfikacji kwasów tłuszczowych", Technicon Innovation 2008, Gdańsk, Poland


AWARDS AND DISTINCTIONS AT INTERNATIONAL EXHIBITIONS
Silver medal and diploma for Team: prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, doc. dr inż. Witold Tęcza, dr inż. Małgorzata E. Jamróz za "Modyfikację biopaliwa diesla eterami gliceryny", Geneva PALEXPO, Switzerland


Silver medal and diploma from Deutscher Erfinderverband for Team: dr Barbara Świerz-Motysia, dr hab. inż. Regina Jeziórska, doc. dr inż. Zbigniew Wielgosz, Jacek Dzierżawski, mgr Agnieszka Szadkowska for "Wysokiej jakości biodegradowalne folie ze skrobi termoplastycznej, Geneva PALEXPO, Switzerland

Silver medal and diploma from Romanian Scientific Community for Team: dr Elżbieta Wardzińska, mgr inż. Ryszard Ostrysz, prof. dr inż. Piotr Penczek, Barbara Szczepankowska, Aleksandra Miszewska for "Nową grupę poliestro-polioli do wytwarzania poliuretanów", Geneva PALEXPO, Switzerland
Gold medal and diploma for Team: dr Barbara Świerz-Motysia, dr hab. inż. Regina Jeziórska, doc. dr inż. Zbigniew Wielgosz, Jacek Dzierżawski, mgr Agnieszka Szadkowska for "Opakowaniowe wysokiej jakości materiały biodegradowalne z udziałem skrobi termoplastycznej , Seoul, KIWIE 2008 - Korea International Women's Invention Exposition.

Gold medal and diploma for Team: doc. dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, doc. dr inż. Zbigniew Wielgosz, Jacek Dzierżawski, Teresa Jaczewska, mgr inż. Agnieszka. Szadkowska, mgr Irena Leszczyńska for "Nowe kompozyty polimerowe z odpadów poliwęglanów zwłaszcza płyt kompaktowych", Seoul, KIWIE 2008 - Korea International Women's Invention Exposition


Silver medal and diploma for Team: mgr inż. Lidia Lewicka, mgr inż. Anna Kulig-Adamiak, prof. dr hab. Jacek Cybulski, mgr inż. Anna Wiśniewska, mgr Jarosław Kamiński for "Borim - lotny topnik do lutowania palnikiem acetylenowo-tlenowym", Seoul, KIWIE 2008 - Korea International Women's Invention ExpositionSilver medal and diploma for Team: doc. dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, doc. dr inż. Zbigniew Wielgosz, Jacek Dzierżawski, Teresa Jaczewska, mgr inż. Agnieszka. Szadkowska, mgr Irena Leszczyńska for "Nowe kompozyty polimerowe z odpadów poliwęglanów zwłaszcza płyt kompaktowych", 6th International Exhibition (SuZhou) of Inventions, ChinaSilver medal and diploma for Team: dr Elżbieta Wardzińska, mgr inż. Ryszard Ostrysz, prof. dr inż. Piotr Penczek, Barbara Szczepankowska, Aleksandra Miszewska for "Nowa grupa poliestro-polioli do wytwarzania poliuretanów", 4th International Inventions and New Technology Show "New Time", Sewastopol, Ukraine

Gold medal and diploma for Team: prof. Dr hab. Andrzej W. Lipkowski, prof. Dr hab. Inż. Jacek Kijeński, dr inż. Wiesława Walisiewicz-Niedbalska, mgr inż. Krzysztof Różycki, mgr inż. Irena Pawlak for "Zastosowanie przeterminowanego masła do wytwarzania biopaliwa do silników wysokoprężnych", 4th International Inventions and New Technology Show "New Time", Sewastopol, Ukraine
Gold medal and diploma for Team: doc. dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, doc. dr inż. Zbigniew Wielgosz, Jacek Dzierżawski, Teresa Jaczewska, mgr inż. Agnieszka. Szadkowska, mgr Irena Leszczyńska for "Nowe kompozyty polimerowe z odpadów poliwęglanów zwłaszcza płyt kompaktowych", Brussels Innova (Brussels Eureka) 2008, Brussels, Belgium