Polish version
Drukuj

Patents applications

List of applications (at the date 2017.06.14)

No.

Number/Application date

Title

Authors

42

P-421291

12.04.2017

Sposób wytwarzania modyfikowanych aerożeli krzemionkowychM. Zielecka, K. Suwała, M. Panasiuk, D. Jamanek
41

P-420804

10.03.2017

Sposób otrzymywania poliolefin o ograniczonej palnościP. Jankowski, D. Kijowska, I. Legocka, E. Górecka
40

P-420495

10.02.2017

Sposób wytwarzania modyfikatora do nienasyconych żywic poliestrowych i nanokompozyty poliestrowe o podwyższonej udarnościI. Legocka, E. Wierzbicka, M. Krzyżewski, G. Jaworska
39

P-420194

13.01.2017

Sposób addytywnego wytwarzania kosmetyków za pomocą drukarki 3D

(together with Bell P.P.H.U. Krzysztof Pałyska)

J. Przybylski, K. Sylwestrzak, W. Sarna, K. Pałyska, A. Laudańska-Maj, J. Kozakiewicz
38

P-418847

26.09.2016

Sposób odzyskiwania glikolu etylenowego ze ścieków z procesu wytwarzania poli(tereftalanu etylenu)T. Porębski, W. Ratajczak, S. Szarlik, M. Talma-Piwowar, S. Tomzik, K. Polarczyk
37

P-418846

26.09.2016

Sposób odzyskiwania glikolu etylenowego ze ścieków z procesu wytwarzania poli(tereftalanu etylenu)T. Porębski, W. Ratajczak, S. Szarlik, M. Plesnar, M. Talma-Piwowar, S. Tomzik, K. Polarczyk, J. Krakowiak
36

PCT/PL2016/000089

18.08.2016

A method of obtaining liquid biohydrocarbons from oils of natural originO. Osawaru, J. Kijeński, E. Śmigiera, A. Zgudka (ICRI), A. Kędziora, K. Tomoń (Weyer Polska Sp. z o.o.)
35

P-416941

22.04.2016

Sposób galwanicznego pokrywania miedzią usieciowanych matryc węglowychK. Wróbel, A. Czerwiński
34

P-416940

22.04.2016

Sposób pomiaru szybkości korozji stopów ołowiu w akumulatorach kwasowo-ołowiowychJ. Lach, A. Czerwiński
33

P-415887

22.01.2016

Biodegradowalna folia z surowca naturalnego o właściwościach biobójczych i sposób jej wytwarzaniaI. Grzywa-Niksińska, I. Legocka, M. Machałowska, A. Kowiecznikow
32

P-415886

22.01.2016

Sposób otrzymywania antypirenu do tworzyw sztucznych oraz kompozycje polimerowe o ograniczonej palnościP. Jankowski, D. Kijowska, I. Legocka, E. Górecka
31

P-415812

15.01.2016

Sposób wytwarzania aerożeli krzemionkowychM. Zielecka, M. Wenda, K. Suwała, M. Panasiuk, E. Bujnowska, K. Cyruchin
30

P-415397

18.12.2015

Sposób usuwania impregnatu z drewna impregnowanego olejami zawierającymi wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

(together with Instytut Urządzeń Ekstrakcyjnych Sp. z o.o.)

R. Brzozowski, S. Szarlik, S. Słonecki, Z. Kołodziej, W. Kołodziej, P. Pałucki, M. Kluczek
29

P-415208

09.12.2015

Sposób wytwarzania modyfikowanych aerożeli krzemionkowychE. Wierzbicka, I. Legocka, M. Krzyżewski, M. Wenda, K. Suwała, M. Zielecka, M. Panasiuk
28

P-415207

09.12.2015

Sposób wydzielania kwasu akrylowego ze ścieków poprodukcyjnychW. Ratajczak, M. Plesnar, T. Porębski, K. Polarczyk, S. Tomzik, M. Talma-Piwowar, A. Milczarek
27

P-414707

06.11.2015

Method for producing a modifier for hot-melt adhesives and the modified hot-melt adhesive compositionsI. Legocka, E. Wierzbicka, M. Krzyżewski
26

P-414706

06.11.2015

Method for utilization of sewage from the production of methyl esters of fatty acidsT. Porębski, S. Tomzik, K. Polarczyk, W. Ratajczak, M. Talma-Piwowar, A. Milczarek (ICRI), D. Berny, Ł. Surmaj, M. Czerwonka (Orlen Południe S.A.)
25

P-414453

21.10.2015

Method for producing modified silicon dioxide aerogelsM. Zielecka, M. Wenda, K. Suwała, M. Panasiuk, E. Bujnowska, I. Legocka, E. Wierzbicka, K. Cyruchin
24

P-414451

21.10.2015

Method for producing flammability modifier for poly(vinyl chloride) and the poly(vinyl chloride) composites with modified flammabilityA. Abramowicz, R. Jeziórska, I. Legocka, E. Wierzbicka, M. Krzyżewski, M. Obłój-Muzaj, J. Kolasa, J. Dzierżawski, M. Żubrowska, A. Szadkowska, T. Jaczewska, M. Kumosiński, E. Spasówka, R. Komornicki, M. Studziński
23

P-414321

08.10.2015

Method for stopping the operation of a fuel cell fired by the gas fuelW. Tokarz, P. Piela
22

P-413718

28.08.2015

Method for obtaining liquid biohydrocarbons from oils of natural originO. Osawaru, J. Kijeński, E. Śmigiera, A. Zgudka (ICRI), A. Kędziora, K. Tomoń (Weyer Polska Sp. z o.o.)
21

P-413615

21.08.2015

Hardenable liquid polyurethane composition for electric current conducting diaphragms

(together with Warsaw University)

J. Przybylski, J. Kozakiewicz, K. Sylwestrzak, B. Hamankiewicz, A. Czerwiński, A. Wiśniewska, W. Sarna
20

P-413066

08.07.2015

Method for regeneration of zeolite catalystJ. Kijeński, A. Migdał, I. Rasińska, A. Kawalec, M. Jamróz
19

P-413065

08.07.2015

Method for purification of acrylic acid through crystallization from the alloyM. Plesnar, J. Kijeński, W. Stępień, A. Migdał (ICRI), A. Kędziora, K. Tomoń (Weyer Polska Sp. z o.o.)
18

P-412679

11.06.2015

Method for recovery of morpholine from the wastewater from the poly(phenylene oxide) production processW. Ratajczak, T. Porębski, T. Pajer, Z. Wielgosz, J. Stasiński, M. Talma-Piwowar, K. Polarczyk, A. Milczarek, S. Tomzik
17

P-411922

08.04.2015

Method for modification of epoxy resins and the epoxy compositions with increased impact resistanceM. Krzyżewski, J. Kozakiewicz, J. Trzaskowska, I. Ofat
16

P-411646

18.03.2015

Method for producing poly(phenylene oxide) with complex, adjustable molecular weightZ. Wielgosz, R. Jeziórska, J. Stasiński, S. Firlik, S. Pawłowski, K. Suwała
15

P-411645

18.03.2015

Method for producing poly(phenylene oxide) by continuous methodZ. Wielgosz, J. Stasiński, R. Jeziórska, S. Pawłowski, S. Firlik
14

P-411642

18.03.2015

Method for producing poly(phenylene oxide) with high molecular weightZ. Wielgosz, R. Jeziórska, J. Stasiński, S. Firlik, A. Kruzel, S. Pawłowski
13

P-411219

09.02.2015

Method for modification of graphite used as flame retardant and the slow-burning polymer compositions

(together with "Alwernia" S.A.)

I. Legocka, P. Jankowski, D. Kijowska, E. Górecka, B. Szczepankowska, A. Modzelewska, W. Wantuch, J. Cholewa, M. Figura, L. Urbańczyk, J. Lenar, B. Lasek
12

P-410683

19.12.2014

Method for producing tunable ceramics-polymer composites for the high frequency electronics

(together with Warsaw University of Technology)

M. Szafran, E. Pawlikowska, E. Pietrzak, E. Bobryk, Y. Yashchyshyn, K. Godziszewski, J. Kozakiewicz, I. Ofat, J. Trzaskowska

11

P-410669

19.12.2014

Hair shampoo with reduced irritating effect

M. Sułek, B. Mirkowska, J. Janiszewska, K. Kurzepa

10

P-410378

4.12.2014

Method for obtaining water soluble unsaturated polyester and method for obtaining photocuring water-based polyester emulsionP. Jankowski, D. Kijowska, E. Górecka
9
P-410041
3.11.2014
Method for isolating biologically active substances from pomace cabbageI. Grzywa-Niksińska, R. Heropolitański, I. Legocka, M. Machałowska
8

P-409902

23.10.2014

Biopreparation on solid subsoil for cultivation of plants and method for producing the biopreparation

I. Grzywa-Niksińska, I. Legocka, M. Machałowska, A. Kowiecznikow

7

P-409464

11.09.2014

Method for introducing active mass to the current collector of the lead-acid accumulator electrodes

(together with Warsaw University, JENOX Akumulatory Sp. z o.o. and Institute of Non Ferrous Metals)

A. Czerwiński, Z. Rogulski, K. Wróbel, J. Wróbel, J. Lach, M. Bajsert, M. Przystałowski, M. Kopczyk

6

P-409185

14.08.2014

Method for oxidizing polymerization of 2,6-dimethylphenolS. Firlik, W. Skupiński, Z. Wielgosz, J. Stasiński, M. Żubrowska, S. Pawłowski
5

P-408085

30.04.2014

Current collector of lead-acid accumulator electrodes, method for obtaining it and the lead-acid accumulator

(together with Warsaw University, JENOX Akumulatory Sp. z o.o. and Institute of Non Ferrous Metals)

A. Czerwiński, Z. Rogulski, K. Wróbel, J. Wróbel, J. Lach, M. Bajsert, M. Przystałowski, M. Kopczyk

4

PCT/PL2013/000147

18.11.2013

(data pierwszeństwa 26.11.2012)

A method of obtaining paraffinic hydrocarbons from natural fatO. Osawaru, J. Kijeński, E. Śmigiera, A. Zgudka, A. Migdał, M. Nemtusiak, A. Kawalec, I. Rasińska

3

P-405261

6.09.2013

Catalytic system of oxidation of acrylaldehyde to acrylic acid

L. Lewicka, J. Kamiński, D. Kalisz, A. Kuczyńska, A. Kulig-Adamiak, J. Cybulski

2

P-405169

29.08.2013

Wood-imitating composites of poly(vinyl chloride) resistant to microorganisms and method for producing them

(together with UTP University of Science and Technology)

S. Zajchowski, J. Tomaszewska, K. Lewandowski, J. Mirowski, R. Jeziórska, M. Zielecka, A. Szadkowska, Z. Żakowska, M. Piotrowska, B. Gutarowska

1

P-393649
14.01.2011

Method for stabilizing a heterogeneous catalyst containing metal-organic active sites

T. Boinski, P. Piela, W. Tokarz