Polish version
Drukuj

Patents applications

List of applications (at the date 2017.04.26)

No.

Number/Application date

Title

Authors

47

P-421291

12.04.2017

Sposób wytwarzania modyfikowanych aerożeli krzemionkowychM. Zielecka, K. Suwała, M. Panasiuk, D. Jamanek
46

P-420804

10.03.2017

Sposób otrzymywania poliolefin o ograniczonej palnościP. Jankowski, D. Kijowska, I. Legocka, E. Górecka
45

P-420495

10.02.2017

Sposób wytwarzania modyfikatora do nienasyconych żywic poliestrowych i nanokompozyty poliestrowe o podwyższonej udarnościI. Legocka, E. Wierzbicka, M. Krzyżewski, G. Jaworska
44

P-420194

13.01.2017

Sposób addytywnego wytwarzania kosmetyków za pomocą drukarki 3D

(together with Bell P.P.H.U. Krzysztof Pałyska)

J. Przybylski, K. Sylwestrzak, W. Sarna, K. Pałyska, A. Laudańska-Maj, J. Kozakiewicz
43

P-418847

26.09.2016

Sposób odzyskiwania glikolu etylenowego ze ścieków z procesu wytwarzania poli(tereftalanu etylenu)T. Porębski, W. Ratajczak, S. Szarlik, M. Talma-Piwowar, S. Tomzik, K. Polarczyk
42

P-418846

26.09.2016

Sposób odzyskiwania glikolu etylenowego ze ścieków z procesu wytwarzania poli(tereftalanu etylenu)T. Porębski, W. Ratajczak, S. Szarlik, M. Plesnar, M. Talma-Piwowar, S. Tomzik, K. Polarczyk, J. Krakowiak
41

PCT/PL2016/000089

18.08.2016

A method of obtaining liquid biohydrocarbons from oils of natural originO. Osawaru, J. Kijeński, E. Śmigiera, A. Zgudka (ICRI), A. Kędziora, K. Tomoń (Weyer Polska Sp. z o.o.)
40

P-416941

22.04.2016

Sposób galwanicznego pokrywania miedzią usieciowanych matryc węglowychK. Wróbel, A. Czerwiński
39

P-416940

22.04.2016

Sposób pomiaru szybkości korozji stopów ołowiu w akumulatorach kwasowo-ołowiowychJ. Lach, A. Czerwiński
38

P-415887

22.01.2016

Biodegradowalna folia z surowca naturalnego o właściwościach biobójczych i sposób jej wytwarzaniaI. Grzywa-Niksińska, I. Legocka, M. Machałowska, A. Kowiecznikow
37

P-415886

22.01.2016

Sposób otrzymywania antypirenu do tworzyw sztucznych oraz kompozycje polimerowe o ograniczonej palnościP. Jankowski, D. Kijowska, I. Legocka, E. Górecka
36

P-415812

15.01.2016

Sposób wytwarzania aerożeli krzemionkowychM. Zielecka, M. Wenda, K. Suwała, M. Panasiuk, E. Bujnowska, K. Cyruchin
35

P-415397

18.12.2015

Sposób usuwania impregnatu z drewna impregnowanego olejami zawierającymi wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

(together with Instytut Urządzeń Ekstrakcyjnych Sp. z o.o.)

R. Brzozowski, S. Szarlik, S. Słonecki, Z. Kołodziej, W. Kołodziej, P. Pałucki, M. Kluczek
34

P-415208

09.12.2015

Sposób wytwarzania modyfikowanych aerożeli krzemionkowychE. Wierzbicka, I. Legocka, M. Krzyżewski, M. Wenda, K. Suwała, M. Zielecka, M. Panasiuk
33

P-415207

09.12.2015

Sposób wydzielania kwasu akrylowego ze ścieków poprodukcyjnychW. Ratajczak, M. Plesnar, T. Porębski, K. Polarczyk, S. Tomzik, M. Talma-Piwowar, A. Milczarek
32

P-414707

06.11.2015

Sposób wytwarzania modyfikatora do klejów topliwych oraz modyfikowane topliwe kompozycje klejoweI. Legocka, E. Wierzbicka, M. Krzyżewski
31

P-414706

06.11.2015

Sposób utylizacji ścieków z procesu wytwarzania ostrów metylowych kwasów tłuszczowychT. Porębski, S. Tomzik, K. Polarczyk, W. Ratajczak, M. Talma-Piwowar, A. Milczarek (ICRI), D. Berny, Ł. Surmaj, M. Czerwonka (Orlen Południe S.A.)
30

P-414453

21.10.2015

Sposób wytwarzania modyfikowanych aerożeli krzemionkowychM. Zielecka, M. Wenda, K. Suwała, M. Panasiuk, E. Bujnowska, I. Legocka, E. Wierzbicka, K. Cyruchin
29

P-414451

21.10.2015

Sposób wytwarzania modyfikatora palności do poli(chlorku winylu) i kompozyty PVC o zmodyfikowanej palnościA. Abramowicz, R. Jeziórska, I. Legocka, E. Wierzbicka, M. Krzyżewski, M. Obłój-Muzaj, J. Kolasa, J. Dzierżawski, M. Żubrowska, A. Szadkowska, T. Jaczewska, M. Kumosiński, E. Spasówka, R. Komornicki, M. Studziński
28

P-414321

08.10.2015

Sposób zatrzymywania pracy ogniwa paliwowego zasilanego paliwem gazowymW. Tokarz, P. Piela
27

P-413718

28.08.2015

Sposób otrzymywania biowęglowodorów ciekłych z olejów pochodzenia naturalnegoO. Osawaru, J. Kijeński, E. Śmigiera, A. Zgudka (ICRI), A. Kędziora, K. Tomoń (Weyer Polska Sp. z o.o.)
26

P-413615

21.08.2015

Utwardzalna ciekła kompozycja poliuretanowa do membran przewodzących prąd elektryczny

(together with Warsaw University)

J. Przybylski, J. Kozakiewicz, K. Sylwestrzak, B. Hamankiewicz, A. Czerwiński, A. Wiśniewska, W. Sarna
25

P-413066

08.07.2015

Sposób regeneracji katalizatora zeolitowegoJ. Kijeński, A. Migdał, I. Rasińska, A. Kawalec, M. Jamróz
24

P-413065

08.07.2015

Sposób oczyszczania kwasu akrylowego przez krystalizację ze stopuM. Plesnar, J. Kijeński, W. Stępień, A. Migdał (ICRI), A. Kędziora, K. Tomoń (Weyer Polska Sp. z o.o.)
23

P-412777

19.06.2015

Method for producing 2,6-dimethylphenolS. Szarlik, P. Łysik, A. Górska, J. Krakowiak, Z. Wielgosz, J. Stasiński
22

P-412679

11.06.2015

Method for recovery of morpholine from the wastewater from the poly(phenylene oxide) production processW. Ratajczak, T. Porębski, T. Pajer, Z. Wielgosz, J. Stasiński, M. Talma-Piwowar, K. Polarczyk, A. Milczarek, S. Tomzik
21

P-412532

29.05.2015

Method for recovery of solvents from the production of poly(phenylene in the solvent/non-solvent systemW. Ratajczak, T. Porębski, T. Pajer, M. Plesnar, Z. Wielgosz, J. Stasiński, M. Talma-Piwowar, K. Polarczyk
20

P-412440

22.05.2015

Method for producing acrylic acid through oxidation of acroleinL. Lewicka, D. Kalisz, A. Migdał, M. Plesnar, A. Kędziora, Z. Dąbrowski
19

P-412439

22.05.2015

New compounds with biocidal properties and method for producing themA. Wiśniewska, Z. Dąbrowski, P. Lipiński, A. Michalczyk
18

P-412438

22.05.2015

Method for producing propane-1,3-diol through glycerol hydrogenolysisA. Górska, R. Brzozowski, S. Słonecki, J. Kijeński, A. Migdał
17

P-411922

08.04.2015

Method for modification of epoxy resins and the epoxy compositions with increased impact resistanceM. Krzyżewski, J. Kozakiewicz, J. Trzaskowska, I. Ofat
16

P-411646

18.03.2015

Method for producing poly(phenylene oxide) with complex, adjustable molecular weightZ. Wielgosz, R. Jeziórska, J. Stasiński, S. Firlik, S. Pawłowski, K. Suwała
15

P-411645

18.03.2015

Method for producing poly(phenylene oxide) by continuous methodZ. Wielgosz, J. Stasiński, R. Jeziórska, S. Pawłowski, S. Firlik
14

P-411642

18.03.2015

Method for producing poly(phenylene oxide) with high molecular weightZ. Wielgosz, R. Jeziórska, J. Stasiński, S. Firlik, A. Kruzel, S. Pawłowski
13

P-411219

09.02.2015

Method for modification of graphite used as flame retardant and the slow-burning polymer compositions

(together with "Alwernia" S.A.)

I. Legocka, P. Jankowski, D. Kijowska, E. Górecka, B. Szczepankowska, A. Modzelewska, W. Wantuch, J. Cholewa, M. Figura, L. Urbańczyk, J. Lenar, B. Lasek
12

P-410683

19.12.2014

Method for producing tunable ceramics-polymer composites for the high frequency electronics

(together with Warsaw University of Technology)

M. Szafran, E. Pawlikowska, E. Pietrzak, E. Bobryk, Y. Yashchyshyn, K. Godziszewski, J. Kozakiewicz, I. Ofat, J. Trzaskowska

11

P-410669

19.12.2014

Hair shampoo with reduced irritating effect

M. Sułek, B. Mirkowska, J. Janiszewska, K. Kurzepa

10

P-410378

4.12.2014

Method for obtaining water soluble unsaturated polyester and method for obtaining photocuring water-based polyester emulsionP. Jankowski, D. Kijowska, E. Górecka
9
P-410041
3.11.2014
Method for isolating biologically active substances from pomace cabbageI. Grzywa-Niksińska, R. Heropolitański, I. Legocka, M. Machałowska
8

P-409902

23.10.2014

Biopreparation on solid subsoil for cultivation of plants and method for producing the biopreparation

I. Grzywa-Niksińska, I. Legocka, M. Machałowska, A. Kowiecznikow

7

P-409464

11.09.2014

Method for introducing active mass to the current collector of the lead-acid accumulator electrodes

(together with Warsaw University, JENOX Akumulatory Sp. z o.o. and Institute of Non Ferrous Metals)

A. Czerwiński, Z. Rogulski, K. Wróbel, J. Wróbel, J. Lach, M. Bajsert, M. Przystałowski, M. Kopczyk

6

P-409185

14.08.2014

Method for oxidizing polymerization of 2,6-dimethylphenolS. Firlik, W. Skupiński, Z. Wielgosz, J. Stasiński, M. Żubrowska, S. Pawłowski
5

P-408085

30.04.2014

Current collector of lead-acid accumulator electrodes, method for obtaining it and the lead-acid accumulator

(together with Warsaw University, JENOX Akumulatory Sp. z o.o. and Institute of Non Ferrous Metals)

A. Czerwiński, Z. Rogulski, K. Wróbel, J. Wróbel, J. Lach, M. Bajsert, M. Przystałowski, M. Kopczyk

4

PCT/PL2013/000147

18.11.2013

(data pierwszeństwa 26.11.2012)

A method of obtaining paraffinic hydrocarbons from natural fatO. Osawaru, J. Kijeński, E. Śmigiera, A. Zgudka, A. Migdał, M. Nemtusiak, A. Kawalec, I. Rasińska

3

P-405261

6.09.2013

Catalytic system of oxidation of acrylaldehyde to acrylic acid

L. Lewicka, J. Kamiński, D. Kalisz, A. Kuczyńska, A. Kulig-Adamiak, J. Cybulski

2

P-405169

29.08.2013

Wood-imitating composites of poly(vinyl chloride) resistant to microorganisms and method for producing them

(together with UTP University of Science and Technology)

S. Zajchowski, J. Tomaszewska, K. Lewandowski, J. Mirowski, R. Jeziórska, M. Zielecka, A. Szadkowska, Z. Żakowska, M. Piotrowska, B. Gutarowska

1

P-393649
14.01.2011

Method for stabilizing a heterogeneous catalyst containing metal-organic active sites

T. Boinski, P. Piela, W. Tokarz