Polish version
Drukuj

Patent applications

List of applications (at the date 2020.10.01)

Number / Application date

Title

Authors

P-431725
6.11.2019
Sposób przerobu odpadowych wielowarstwowych kompozytów typu tetrapak za pomocą binarnego układu rozpuszczalników
U. Domańska-Żelazna, Z.Dąbrowski, A. Wiśniewska
P-431724
6.11.2019
Sposób przerobu odpadowych wielowarstwowych kompozytów typu tetrapak
U. Domańska-Żelazna, Z.Dąbrowski, A. Wiśniewska
P-430666 19.07.2019Kompozyty poliamidowe z aerożelowym napełniaczem hybrydowymR. Jeziórska, A. Szadkowska, E. Spasówka, M. Żubrowska, J. Dzierżawski, J. Ruciński,J. Kolasa, J. Stasiński, M. Studziński, K. Suwała, M. Panasiuk
P-430665 19.07.2019Kompozyty poliamidowe z hybrydowym napełniaczem krzemionkowym modyfikowanym tlenkiem grafenuR. Jeziórska, A. Szadkowska, E. Spasówka, M. Żubrowska, J. Dzierżawski, J. Ruciński, J. Kolasa, J. Stasiński, M. Studziński,K. Suwała, M. Panasiuk
P-430664
19.07.2019
Sposób otrzymywania napełniacza krzemionkowego modyfikowanego tlenkiem grafenuK. Suwała, M. Panasiuk, K. Cyruchin, M. Wenda
P-430238
14.06.2019
Naturalny stymulator rozwoju i odporności roślinK. Kurzepa,J. Janiszewska, D. Szczęsna
P-430239
14.06.2019
Biostymulator rozwoju i odporności roślin
(wspólne z Grupą Azoty Zakłady Azotowe ”Puławy” S.A.)
K. Kurzepa, J. Janiszewska, T. Martyniuk, L. Schimmelpfennig, M. Klimczyk;
P-427922
27.11.2018
Sposób wydzielania kwercetyny z cebuli za pomocą ekstrakcji
A. Wiśniewska, U. Domańska-Żelazna, Z. Dąbrowski
P-425734
25.05.2018
Sposób otrzymywania kaprolaktamu z odpadów tekstylnych zawierających poliamid 6
I. Rasińska, O. Osawaru, J. Kijeński, A. Migdał, M. Nemtusiak, E. Śmigiera, P. Niewiadomski

P-424034

22.12.2017

Method for chromium electroplating of crosslinked conductive carbon matrices
K. Wróbel, J. Lach, A. Czerwiński

P-421291

12.04.2017

Method for producing modified silicon dioxide aerogels
M. Zielecka, K. Suwała, M. Panasiuk, D. Jamanek

PCT/PL2017/051777

28.03.2017

Lithium-ion cell

(together with Warsaw University and Institute of Electronic Materials Technology)

B. Hamankiewicz, A. Czerwiński, M. Krajewski, M. Michalska, L. Lipińska, J. Kozakiewicz, J. Przybylski, K. Sylwestrzak, W. Sarna

P-416940

22.04.2016

Method for measuring the rate of corrosion of lead allots in lead-acid accumulatorsJ. Lach, A. Czerwiński

P-415812

15.01.2016

Method for producing silicon dioxide aerogelsM. Zielecka, M. Wenda, K. Suwała, M. Panasiuk, E. Bujnowska, K. Cyruchin

P-415397

18.12.2015

Method for removal of the impregnant from wood impregnated with oils containing polycyclic aromatic hydrocarbons

(together with Instytut Urządzeń Ekstrakcyjnych Sp. z o.o.)

R. Brzozowski, S. Szarlik, S. Słonecki, Z. Kołodziej, W. Kołodziej, P. Pałucki, M. Kluczek

P-414321

08.10.2015

Method for stopping the operation of a fuel cell fired by the gas fuelW. Tokarz, P. Piela