Polish version
Drukuj

Publications 2005

 • Abramowicz A.: „Porównanie wpływu wybranych handlowych stabilizatorów suspensji na niektóre właściwości ziarna poli(chlorku winylu)”, Polimery 2005, 50 (7-8), 593
 • Ali Z. I., Legocka I.: „Effect of metal salt of ethylene/methacrylic acid copolymer on electron beam crosslinking of low density polyethylene”, Advances in Polymer Technology 2005, 24, (2), 1
 • Ali Z. I., Legocka I.: „Electron-beam irradiation of low density polyethylene in the presence of phenolic stabilizers, carboxylic acid stabilizer, or both”, J. Appl. Polym. Sci. 2005, 96, 1275
 • Bodkowski R., Patkowska-Sokoła B., Walisiewicz-Niedbalska W., Jonkisz P.: „The effect of heating of rape seeds on the reduction of changes in the profile of its fatty acids in ruminants rumen”, Chemistry for Agriculture 2005, 317
 • Bodkowski R., Patkowska-Sokoła B., Walisiewicz-Niedbalska W.: „Supplementation of thermally processed rape seeds as the method of deodorization and improvement of meat quality of lamb meat”, Chemistry for Agriculture 2005, 311
 • Boliński L., Bolińska A.: „Bezpieczne kosmetyki”, Rynek Chemiczny 2005, 10
 • Czerwiński A., Kiersztyn I., Łukaszewski M., Grdeń M.: „Hydrogen sorption behavior of nanodeposits of palladium and its alloys”, w: „Electrocatalysis”, Eds V. Birss and A. Wieckowski, Electrochemical Society 2005, 53
 • Czerwiński A.: „Baterie, ogniwa i akumulatory”, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005
 • Czerwiński A.: „Ogniwa paliwowe (cz. I)”, Radioelektronik 2005, 1, 22
 • Czerwiński A.: „Ogniwa paliwowe (cz. II)”, Radioelektronik 2005, 2, 21
 • Czerwiński A.: „Skład i działanie elektrochemicznych źródeł prądu”, Przegląd Komunalny 2005, 4, (27), 65
 • Dobrowolski J. Cz., Kawęcki R.: „Interaction of sulfinimines with boron trifluoride. A theoretical study”, J. Mol. Struct. 2005, 734, 235
 • Dobrowolski J. Cz., Mazurek A. P.: „Model Carbyne vs. Ideal and DNA Catenanes”, J. Chem. Inf. Model. 2005, 45, 1030
 • Dobrowolski J. Cz., Rode J. E., Kołos R., Jamróz M. H., Bajdor K., Mazurek A. P.: „Ar-matrix IR Spectra of 5-Halouracils Interpreted by Means of DFT Calculations”, J. Phys. Chem. 2005, 109, 2167
 • Domańska U., Kozłowska M. K., Rogalski M., Skupiński W.: „Solid + Liquid Equilibria of Isotactic Poly(1-butene) + n-Alkanes by Differential Scanning Calorimetry and Dynamic Methods”, Ind. Eng. Chem. Res. 2005, 44, 1592
 • Falkowska D., Zielecka M., Balabanava N. V., Nowak A., Rymuza Z.: „Adhesive and nanomechanical properties of polymeric films deposited on silicon”, Zeitschrift für Metallkude 2005, 96, 1292
 • Jarończyk M., Dobrowolski J. Cz., Mazurek A. P.: „Tautomerism of 1,3-diphospholes. A DFT study”, Chem. Phys. Lett. 2005, 406, 173
 • Jeziórska R.: „New higher added value polymeric materials made of poly(ethylene terephthalate)-contained fabrics waste”, Polimery 2005, 50, (6), 468
 • Jeziórska R.: „Reaktywna kompatybilizacja mieszanin elastomer estrowy/poliamid 6 polietylenem małej gęstości funkcjonalizowanym oksazoliną”, Polimery 2005, 50, (4), 291
 • Jeziórska R.: „Studies on reactive compatibilisation of polyamide 6/poly(butylene terephthalate) blends by low molecular weight bis oxazoline”, Polym. Degrad. Stab. 2005, 90, 224
 • Jeziórska R.: „Studium procesu wytłaczania reaktywnego”, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 2005, stron 193
 • Kalisz D., Dąbrowski Z., Kąkol B., Bełdowicz M., Obukowicz B., Kamiński J.: „Synthesis of optically active trans 4-cyclohexyl-L-proline as an intermediate product in the preparation of fosinopril”, Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research 2005, 62, (2), 121-126
 • Kaliszewski M., Juzeniene A., Juzenas P., Kwaśny M., Kamiński J., Dąbrowski Z., Goliński J., Moan J.: „Formation of photoporphyrin IX from carboxylic- and amino-derivatives of 5-aminolewulinic acid”, Photodiagnosis and Photodynamic Therapy 2005, 2, 129
 • Kicko-Walczak E., Jankowski P.: „Wpływ bezhalogenowej modyfikacji żywic epoksydowych na poziom ich uniepalnienia”, Polimery 2005, 50, (11-12), 860
 • Kijeński J., Jamróz M. E., Tęcza W., Migdał A., Jarosz M., Wasilewicz-Niedbalska W.: „Esterification of fatty acids by using olefin”, Annals of the Polish Chemical Society 2005, II, 412
 • Kijeński J., Jamróz M. E., Tęcza W., Migdał A., Jarosz M.: „Solid Acid Catalysis for Glycerol Ethers Synthesis”, Pol. J. Environmental. Studies 2005, 14, Suppl. IV, 13
 • Kijeński J., Migdał A. R., Śmigiera E., Osawaru O., Zieliński T., Ostrowski S., Dobrowolski J. Cz.: „Microwave and ultrasound as alternative methods of energy introduction in liquid phase processes. Condensation of aceton”, Proceedings of 10th International Conference on Microwave and High Frequency Heating, Modena 2005, 318
 • Kijeński J., Migdał A.R., Śmigiera E., Osawaru O., Zieliński T., Dobrowolski J. Cz.: „Diacetone alcohol syntesis in presence of microwave & ultrasound waves field”, Annals of the Polish Chemical Society 2005, II, 429
 • Kijeński J., Śmigiera E., Migdał A. R., Osawaru O., Zieliński T., Walisiewicz-Niedbalska W.: „Application of microwave irradiation in the synthesis of fatty acids methyl esters”, Annals of the Polish Chemical Society 2005, II, 412
 • Kikolski P., Dłuska-Smolik E., Bolińska A.: „Metodyka oceny biodegradowalności polimerów w badaniu ich przydatności do odzysku organicznego w wyniku kompostowania”, Polimery 2005, 50, (3), 208
 • Kikolski P.: „Enzymy detergentowe. W trosce o skuteczne pranie”, Rynek Chemiczny 2005, 7-8, XXII
 • Kowalczyńska H. M., Nowak-Wyrzykowska M., Kołos R., Dobkowski J., Kamiński J.: „Fibronectin adsorption and arrangement on copolymer surfaces and their significance in cell adhesion”, J. Biomed. Mater. Res. Part A 2005, 72A, 228
 • Kowalska E., Choroś M., Kuczyńska L.: „Recykling odpadów dywanowych”, Recykling 2005, 2, (50), 28
 • Kowalska E., Wielgosz Z., Kuczyńska L., Choroś M.: „Ponowne wykorzystanie zużytych wykładzin i dywanów oraz kartonów do płynnej żywności”, Tworzywa Sztuczne i Chemia 2005, 25, (6), 58
 • Kowalska E., Wielgosz Z., Żubrowska M., Choroś M.: „Odpad czy surowiec? Zastosowanie fosfogipsu w kompozytach termoplastycznych i chemoutwardzalnych”, Plastic Review 2005, 10, (50), 39
 • Kurzepa K., Grabowska A., Prokop J., Lipkowski A. W.: „Perspektywy zastosowania biotechnologicznych metod produkcji wodoru”, Przem. Chem. 2005, 84, (11), 2
 • Legocka I., Przybytniak G., Mirowski K., Rafalski A., Nowicki A., Zimek Z.: „Effect of hindered amine light stabilizers on the resistance of polypropylene towards ionizing radiation”, Nukleonika 2005, 50, (4), 153
 • Lewdorowicz W., Tokarz W., Piela P., Czerwiński A.: „Niskotemperaturowe ogniwa paliwowe jako generatory związków chemicznych. Wytwarzanie nadtlenku wodoru i hydroksyloaminy”, Przem. Chem. 2005, 84, (11), 858
 • Lewicka L., Bełdowicz M., Kąkol B., Kulig-Adamiak A., Obukowicz B.: „Terpentyna balsamiczna i siarczanowa jako surowiec do otrzymywania syntetyków zapachowych”, Przem. Chem. 2005, 84, (4), 242
 • Lipkowski A. W., Kijeński J., Walisiewicz-Niedbalska W.: „Gliperol – nowe biopaliwo do silników wysokoprężnych”, Chemik 2005, 58, (5), 238
 • Łukaszewski M., Grdeń M., Czerwiński A.: „Cyclic voltammetric behavior of Pd-Pt-Rh ternary alloys”, J. Solid State Electrochem. 2005, 9, 1
 • Maksimowski P., Skupiński W.: „Study on the NaNp/Al2O3-SiO2 system”, J. Colloid Interface Sci. 2005, 292, (1), 152
 • Osawaru O., Kijeński J., Śmigiera E., Migdał A. R., Zieliński T., Wilson-Polit D.: „The influence of ultrasound on the physico-chemical properties of oxide catalysts”, Annals of the Polish Chemical Society 2005, II, 594
 • Ostrowski S., Dobrowolski J. Cz., Kijeński J.: „Vibrational Spectra of Isopropyl Alcohol Interacting with Metal Oxides. A DFT Study”, J. Mol. Struct. 2005, 744-747, 893
 • Ozimiński W. P., Dobrowolski J. Cz.: „On tautomerism, planarity, and vibrations of phospholes”, Chem. Phys. 2005, 313, 123
 • Palczewska-Tulińska M., Oracz P.: „Selected Physicochemical Properties of Hexamethyl-cyclotrisiloxane, Octamethylcyclotetrasiloxane and Decamethylcyclopentasiloxane”, J. Chem. Eng. Data 2005, 50, (5), 1711
 • Paleska I., Prószkowska-Drachal R., Kotowski J., Dziudzi A., Milewski J.D., Kopczyk M., Czerwiński A.: „Electrochemical Behavior of Lead Aloys in Sulfuricand Phosphoric Acids, Proceedings (Extended Abstracts)”, International Conference on Lead-Acid Batteries LABAT 2005, Warna, Bułgaria, 85
 • Patkowska-Sokoła B., Walisiewicz-Niedbalska W., Bodkowski R., Różycki K.: „Tłuszcz mleczny jako źródło pozyskiwania bioaktywnych izomerów kwasu linolowego (CLA) i oleinowego (VA)”, Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 2005, 1, 193
 • Pawłowski P., Szymański A., Kozakiewicz J., Przybylski J., Rokicki G.: „Poly(urethane-urea)s based on oligocarbonate diols comprising bis(carbamate)alkanes”, Polym. J. 2005, 37, (10), 742
 • Pawłowski P., Szymański A., Kozakiewicz J., Przybylski J., Rokicki G.: „Elastomery poli9uretanomocznikowe) na podstawie oligowęglanodioli – materiały do zastosowań medycznych i analitycznych”, Chemik 2005, 2, 63
 • Penczek P., Czub P., Pielichowski J.: „Unsaturated polyester resins: chemistry and technology”, Adv. Polym. Sci. 2005, 184, 1
 • Rode J. E., Raczyńska E. D., Górnicka E., Dobrowolski J. Cz.: „Low inversion energy barrier of cytisine NH group - an expanation for the FT-IR signals splitting”, J. Mol. Struct. 2005, 749, 51
 • Rudnik E., Matuschek G., Milanov N., Kettrup A.: „Thermal properties of starch succinates”, Thermochim. Acta 2005, 427, (1-2), 163
 • Siwek H., Tokarz W., Kotowski J., Piela P., Czerwiński A.: „Badanie i zastosowanie platynowców i ich stopów jako elektrokatalizatorów w niskotemperaturowych ogniwach paliwowych”, Przem. Chem. 2005, 84, 11, 853-857
 • Skupiński W., Niciński K., Jamanek D., Wieczorek Z.: „Homo-polymerization of a-Olefins and Co-polymerization of Higher Olefins with Ethylene in the Presence of CpTiCl2(OC6H4X-p)/MAO (X= CH3,Cl)”, Molecules 2005, 10, 659
 • Szala M., Jończyk A., Skupiński W.: „Preparation of Heat and Insesnsitive Explosives by Vicarious Nucleophillic Substitution (VNS) in Polinitroaromatic Compounds”, Central European Journal of Energetic Materials 2005, 2, (2), 15
 • Walisiewicz-Niedbalska W., Gwardiak H., Patkowska-Sokoła B., Bodkowski R.: „The content of orotic acid in whey from milk of ruminants”, Chemistry for Agriculture 2005, 561
 • Wardzińska E., Penczek P.: „Influence of the glycol component in dibenzoate plasticizers on the properties of plasticized PVC films”, J. Appl. Polym. Sci. 2005, 97, 822
 • Zielecka M., Miazga A.: „Zatrzymać działanie czasu. Preparaty i farby silikonowe do ochrony materiałów budowlanych”, Ochrona przed korozją 2005, 1, 25