Polish version
Drukuj

Publications 2018

 • Domańska U., Wlazło M., Paduszyński K.: "Extraction butan-1-ol from aqueous solution using ionic liquids: an effect of cation revealed by experiments and thermodynamic models”,Sep. Pur. Techn 2018, 196, 71-81; https://doi.org/10.1016/j.seppur.2017.05.056
 • Halayqa M., Pobudkowska A.,Zawadzki M., Domańska U.: "Studying od drug solubility in water and alcohols uising drug-ammonium ionic liquid-compounds”, Eur. J. Pharm. Sci. 2018, 111, 270-277; https://doi.org/10.1016/j.ejps.2017.09.052
 • Domańska U., Wiśniewska A., Dąbrowski Z., Karpińska M.: "Separation of binary mixtures based on limiting activity coefficients data using specific ammonium-based ionic liquid and modelling of thermodynamic functions”, Fluid Phase Equilib. 2018, 460, 155-161; https://doi.org/10.1016/j.fluid.2017.12.029
 • Domańska U., Wiśniewska A. Dąbrowski Z., Więckowski M.: "Evaluation and correlation of separation heptane/ethanol with ionic liquids. Ternary liquid-liquid phase equilibrium data”, J.Mol. Liquids 2018, 255, 504-512; https://doi.org/10.1016/J.MOLLIQ.2018.01.176
 • Kolasa D., Ratajczak W., Talma-Piwowar M., Krakowiak J., Majewska E., Polarczyk K.: „Badanie zawartości miedzi w strumieniach technologicznych procesu wytwarzania poli(tlenku fenylenu)”, Polimery 2018, 4/63, 290-296. DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.4.6

 • Boczar M., Krajewski M., Ratynski M., Hamankiewicz B.,Czerwiński A.: "Cornparison of lithium-manganeseorthosilicate’s synthesis approaches in relation to structure, morphology and electrochemical performance inlithium-ion batteries”, International Journal of ElectrochemicalScience (w druku)

 • Hubkowska K., Łukaszewski M., Czerwiński A.: „Influence of temperature on hydrogen electrosorption into palladium-noble metal alloys. Part 4: Palladium-ruthenium alloys”, Electrocatalysis 2018, 5, 593-601; https://doi.org/10.1007/s12678-018-0458-2

 • Wróbel J., Lach J., Wróbel K., Czerwiński A.: „Historia akumulatora ołowiowo-kwasowego", Przemysł Chemiczny 2018, 97/6, 835-841
 • Czerwiński A., Wróbel J., LachJ., Wróbel K., Podsadni P.: „The charging-discharging behavior of the lead-acidcell with electrodes based on carbon matrix”, Journal of Solid StateElectrochemistry 2018, 22(9), 2703-2714, DOI: 10.1007/s10008-018-3981-4


 • Hubkowska K., Łukaszewski M., Soszko M., Koss U., Harnankiewicz B., Czerwiński A.: „Comparative physicochemical and electrochemical characterization of the structure and composition of thin Pd binary and ternary codeposits with Pt, Ru and Rh”, Materials 2018, 11(5), nr art. 798, 1-2
 • Pająk M., Hubkowska K., Czerwiński A.: "The electrochemical study of hydrogen sorption from DEMA-TFO ionic liquid in apalladium limited volume electrode”, J. Electroanalytical Chem. 2018, 825, 73-76, https://doi.org/l0.1016/j.elechem.2018.08.014
 • Ratyński M., Hamankiewicz B., Czerwiński A.: „Preliminary study of compression pressure effect on silicon electrode’s cycle life in Li-ion bartery”, RSC Advances 2018, 8, 22546-22551
 • Hamankiewicz B., Boczar M., Krajewski M., Ratyński M., Ziółkowska M., Czerwiński A: „Cancel export the methods of chemical modifications of lithium-ion battery materialst [Chemiczne metody modyfikacji materiałów elektrodowych przeznaczonych do ogniw litowo-jonowych 2000], Przegląd Elektrotechniczny 2018, 94 (8), 25-28
 • Sułek M. W., Janiszewska J., Kurzepa K., Mirkowska B.: "Wpływ kompleksów anionowych surfaktantów z poliwinylopirolidonem tworzonych w roztworach wodnych na właściwości fizykochemiczne i użytkowe szamponów", Polimery, 2018, 7-8, 70-77

 • Janiszewska J., Kurzepa K., Mirkowska B., Szczęsna D.: "Pielęgnacja skóry wrażliwej", Chemia i Biznes, Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej, 2/2018, 14-17