Polish version
Drukuj

Publications 2016


 • Rościszewski P., Sołtysiak J., Łubkowska M., Walkowiak Z.: „New reactive silicone resins”, Polimery 2016, 1 (61), 3–9; dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.003
 • Kozakiewicz J.: „Developments in aqueous polyurethane and polyurethane-acrylic dis-persion technology. Part II. Polyurethane acrylic dispersions and modification of polyurethane and polyurethane-acrylic dispersions”, Polimery 2016, 2 (61), 81–91; dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.081
 • Kolasa D., Bajszczak A., Łukomska A., Dłubak J., Rogulski Z., Kowalska S., Czerwiński A.: „Analysis of metals content in polyethylene packaging materials in view of the existing legislation”, Polimery 2016, 2 (61), 98–105; dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.098
 • Pilch-Pitera B., Kędzierski M., Olejnik E., Zapotoczny Sz.: „Structure and properties of polyurethane-based powder clear coatings systems modified with hydrotalcites”, Progress in Organic Coatings 2016, 95, 120–126;
 • Kijeński J., Kijeńska M., Osawaru O.: „Plant fibers as alternatives to mineral fillers in thermoplastic composites – Ford's vision or Al Gore's?”, Polimery 2016, 7-8 (61), 467-473; dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.467
 • Łoś P., Łukomska A., Jeziórska R.: "Metal-polymer composites for electromagnetic interference shielding applications", Polimery 2016, 10 (61), 663–669; http://dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.663
 • Wierzbicka E., Legocka I., Wardzińska-Jarmulska E., Szczepaniak B., Krzyżewski M.: "Functionalized nanofiller for polymers – preparation, properties and application", Polimery 2016, 10 (61), 670–676; http://dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.670
 • Kędzierski M., Janiszewska J., Moszumańska I.: "Dendrimeric peptide – montmorillonite intercalation compound", Polimery 2016, 10 (61), 677–682; http://dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.677
 • Szadkowska A., Jeziórska R., Żubrowska M., Spasówka E., Rościszewski P.: "Effect of plasticizer with silanol groups on the structure and properties of polylactide and thermoplastic corn starch blend", Polimery 2016, 10 (61), 683–692; http://dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.683
 • Capała W., Zielecka M., Bujnowska E., Kozakiewicz J., Trzaskowska J., Ofat-Kawalec I., Wielgosz Z., Kruzel A., Tomzik S.: "Preparation of poly(dimethylsiloxane), poly(siloxane-urethane) and poly(phenylene oxide) membranes for gas separation and pervaporation", Polimery 2016, 10 (61), 693–701; http://dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.693
 • Kijeński J., Migdał A., Rejewski P., Kędziora A.: "Filling the production gap in the Polish chemical industry – industrial scale production of acrylic acid and acrylates", Polimery 2016, 10 (61), 702–709; http://dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.702
 • Jeziórska R., Wielgosz Z., Szadkowska A., Studziński M., Komornicki R., Stasiński J., Kania-Szarek A.: "Structure, thermal characterization and mechanical properties of poly(pheny­lene oxide) and high impact polystyrene blend", Polimery 2016, 10 (61), 710–718; http://dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.710
 • Szarlik S., Bałdyga J., Molga E., Jasińska M., Lewandowska M., Dyczewski M., Lewandowski P.: "Development of technology for preparation of toluene diisocyanate in the process of gas-phase phosgenation of toluenediamine", Polimery 2016, 10 (61), 719–727; http://dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.719
 • Sułek M. W., Hreczuch W., Janiszewska J., Kurzepa K., Mirkowska B., Dudek R.: „Nowe surfaktanty jako potencjalne składniki płynów do prania”, Przemysł Chemiczny 2016, 9 (95), 1744–1748;
 • Kolasa D., Samsonowska K.: „Wymagania dotyczące zawartości metali w wyrobach użytkowych w świetle obowiązujących przepisów”, Przemysł Chemiczny 2016, 9 (95), 1651–1654;
 • Wiśniewska A., Lipiński P.F.J., Woźniak K., Sanjuan-Szklarz F.W., Cieniecka-Rosłonkiewicz A., Michalczyk A., Dąbrowski Z., Kulig-Adamiak A., Matalińska J., Leś A., Cybulski J.: "Synthesis and antimicrobial properties of new mandelate Ionic liquids", Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research 2016, 3 (73), 705–715;
 • Migdał A.R., Kijeński J., Kawalec A., Kędziora A., Rejewski P., Śmigiera E.: "Odzysk energetyczny materiałów odpadowych z tworzyw sztucznych - cz. 1: Energochłonność produkcji i przetwórstwa", Tworzywa Sztuczne w Przemyśle 2016, 5, 54–60;
 • Janiszewska J., Posadas I., Játiva P., Bugaj-Zarebska M., Urbanczyk-Lipkowska Z., Ceña V.: „Second Generation Amphiphilic Poly-Lysine Dendrons Inhibit Glioblastoma Cell Proliferation without Toxicity for Neurons or Astrocytes”, PLOS ONE 2016, 11 (11), 1–21; http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0165704
 • Wierzbicka E., Legocka I., Krzyżewski M.: „Nanokompozyty poliamidu 6 – otrzymywanie i charakterystyka”, Tworzywa Sztuczne w Przemyśle 2016, 6, 42–45;
 • Sułek M.W., Dąbrowski Z., Szczerek M., Drabik J., Rogoś E.: „Biopolyols as ecological lubricant”, Tribologia 2016, 6, 159–166.
 • Lach L., Czerwiński A.: "The Anodic Excursion Peak as a Rapid Way of Measuring the Corrosion of Lead Alloys”, Int. J. Electrochem. Sci. 2016/11, 9355 – 9368, doi: 10.20964/2016.11.66
 • Wróbel K., Czerwiński A.: "Application of Modified with Copper Porous Carbon Matrix on Lead-Acid Battery”, Int. J. Electrochem. Sci. 2016/11, 8927-8937, doi: 10.20964/2016.11.67