Polish version
Drukuj

Publications 2017

  • Kijeński J.: „Trwały jak metan. Przemysł Chemiczny. Narodowa kronika chemików i przemysłu chemicznego”, Przemysł Chemiczny 2017, 96/2, 259–265, http://dx.doi.org/10.15199/62.2017.2.1
  • Migdał A.R., Kijeński J., Kawalec A., Kędziora A., Rejewski P., Śmigiera E.: „Odzysk energetyczny materiałów odpadowych z tworzyw sztucznych – część 2. Efektywność odzysku energii”, Tworzywa Sztuczne w Przemyśle 2017, 1, 55–59;
  • Kijeński J.: „Czy rozwój może być zrównoważony? W 30 lat od powstania Raportu Gro Harlem Brundtland”, Chemia Przemysłowa 2017, 2, 24–28;
  • Paszkiewicz S., Irska I., Piesowicz E., Pilawka R., Pawelec I., Szymczyk A., Gorący K., Wielgosz Z., Rosłaniec Z.: "Synthesis and characterization of new poly(ethylene terephthalate)/poly(phenylene oxide) blends", Polimery 2017, 2/62, 93-100; http://dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.093
  • Kijeński J., Kijeńska M., Rejewski P.: „The condition of the intellectual potential and platform chemicals base for the production of engineering polymers in Poland. Shell we be able to keep up with the main global players?”, Polimery 2017, 5/62, 380–387; http://dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.380
  • Hubkowska K., Soszko M., Symonowicz M., Łukaszewski M., Czerwiński A.: „Electrochemical Behavior of a Pd Thin Film Electrode in Concentrated Alkaline Media”, Electrocatalysis 2017 (8); http://dx.doi.org/10.1007/s12678-017-0379-5
  • Domańska-Żelazna U., Wlazło M., Karpińska M., Zawadzki M. „Separation of binary mixtures hexane/hex-1-ene, cyclohexane/cyclohexene and ethylbenzene/styrene based on limiting activity coefficients”; The Journal of Chemical Thermodynamics 2017, 110, 227–236; http://dx.doi.org/10.1016/j.jct.2017.03.004
  • Wlazło M., Karpińska M., Domańska-Żelazna U.: „Separation of water/butan-1-ol mixtures based on limiting activity coefficients with phosphonium-based ionic liquid”, The Journal of Chemical Thermodynamics 2017, 113, 183–191;
  • Domańska-Żelazna U., Wlazło M., Karpińska M., Zawadzki M.: „High selective water/butan-1-ol separation on investigation of limiting activity coefficients with [P8,8,8,8][NTf2] ionic liquid”, Fluid Phase Equilibria 2017, 449, 1–9.