Polish version
Drukuj

2010

AWARDS AND DISTINCTIONS AT INTERNATIONAL EXHIBITIONS
Gold medal with mention, diploma and Prize of Polish Minister of Economy for Team: dr Maria Zielecka, dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. ICRI, inż. Elżbieta Bujnowska, mgr inż. Magdalena Wenda, mgr inż. Blanka Kępska, Krystyna Cyruchin, mgr Anna Pytel for „The method for obtaining antimicrobial silica nanopowders, especially for polymer nanocomposites”. Brussels Innova 2010 (Brussels Eureka), Brussels, Belgium.


Gold medal and diploma for Team: prof. dr hab. Andrzej Czerwiński, mgr Szymon Obrębowski, dr Zbigniew Rogulski, dr Jan Kotowski (UW) for „Wysokoenergetyczny nowy akumulator ołowiowo-kwasowy”. Brussels Innova 2010 (Brussels Eureka), Brussels, Belgium.

Gold medal and diploma for Team:dr hab. inż. Przemysław Łoś, prof. IChP, dr Aneta Łukomska, mgr Anna Plewka za „Sposób otrzymywania proszków i nanoproszków miedzi i innych metali z elektrolitów odpadowych przemysłu miedziowego i ścieków przemysłowych”. Brussels Innova 2010 (Brussels Eureka), Brussels, Belgium.
Gold medal and diploma for Team: doc. dr hab. Izabella Legocka, inż. Ewa Łukaszewska, doc. dr inż. Janusz Kozakiewicz, inż. Elżbieta Bujnowska for "Termoplastyczne, bezrozpuszczalnikowe kleje skrobiowo-uretanowe", Geneva PALEXPO, Switzerland.Silver medal and diploma for Team: mgr inż. Anna Wiśniewska, mgr inż. Anna Kulig-Adamiak, mgr inż. Lidia Lewicka, mgr Zbigniew Dąbrowski, mgr Jarosław Kamiński, prof. dr hab. Jacek Cybulski for "Nowe ciecze jonowe o działaniu wielofunkcyjnym", Geneva PALEXPO, Switzerland.Bronze medal and diploma for Team: dr Maria Zielecka, doc. dr hab. inż. Regina Jeziórska, inż. Elżbieta Bujnowska, Krystyna Cyruchin, mgr Blanka Kępska, mgr Anna Pytel, mgr inż. Magdalena Wenda for "Sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych o właściwościach biobójczych, zwłaszcza do kompozytów polimerowych", Geneva PALEXPO, Switzerland.

Silver medal and diploma for Team: prof. dr hab. Andrzej Czerwiński, mgr Szymon Obrębowski, dr Zbigniew Rogulski i dr Jan Kotowski for "Małogabarytowy hybrydowy akumulator kwasowo-ołowiowy", Concours Lépine, Paris, France.

Silver medal and diploma for Team: doc. dr hab. Izabella Legocka, mgr inż. Ewa Wierzbicka, dr Talal J. Mohammed Al-Zahari for "Sposób wzmacniania niskoudarowego polistyrenu", Concours Lépine, Paris, France.

Bronze medal and diploma for Team: dr Barbara Świerz-Motysia, doc. dr hab. inż. Regina Jeziórska, doc. dr inż. Zbigniew Wielgosz, Jacek Dzierżawski, mgr Agnieszka Szadkowska for "Wysokiej jakości opakowaniowe materiały biodegradowalne z udziałem skrobi termoplastycznej", Concours Lépine, Paris, France.

Bronze medal and diploma for Team: prof. dr hab. Andrzej W. Lipkowski, mgr inż. Katarzyna Kurzepa, mgr inż. Aleksandra Szczucińska, mgr Anna Grabowska, Agnieszka Kalicka for "Otrzymywanie peptydowych nutraceutyków", Concours Lépine, Paris, France.MEDALSJózef Menes M. Sc., managing director ICRI - Officer of European Innovation Award, Brussels, Belgium


Jerzy Prodan - Chevalier of European Innovation Award, Brussels, Belgium


DOMESTIC EXHIBITIONS


gold_medal

Gold medal and diploma for Team: prof. dr hab. Andrzej Czerwiński, mgr Szymon Obrębowski, dr Zbigniew Rogulski, dr Jan Kotowski (UW) for „New lead acid battery with application to electric vehicles and mobile technologies”, International Warsaw Invention Show, IWIS 2010, Warsaw, Poland.

silvermedal


Silver medal and diploma for Team: mgr inż. Anna Wiśniewska, prof. dr hab. Jacek Cybulski, mgr inż. Anna Kulig Adamiak, mgr inż. Lidia Lewicka, mgr Zbigniew Dąbrowski, mgr Jarosław Kamiński for „New ionic liquids of multifonctional acrtion”, International Warsaw Invention Show, IWIS 2010, Warsaw, Poland.Silver medal and diploma For Team: dr inż. Osazuwa Osawaru, dr inż. Ewa Śmigiera, prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, dr inż. Antoni Migdał, inż. Andrzej Korpoliński, inż. Mariusz Rogieński, mgr inż. Monika Nemtusiak for: „Conversion of nitrobenzene to aniline with hydrogen obtained from the catalytic decomposition of methanol”, International Warsaw Invention Show, IWIS 2010, Warsaw, Poland.