Polish version
Drukuj

2011

AWARDS AND DISTINCTIONS AT INTERNATIONAL EXHIBITIONS
Grand Prix Innova 2011, gold medal and diploma for Team: mgr inż. Barbara Kąkol, dr inż. Magdalena Jezierska-Zięba, mgr inż. Bożenna Obukowicz, prof. dr hab. Jacek Cybulski for „Production process of phenylisoserine hydrochloride (2R, 3S), the semi-finished product for production of Paclitaxel antineoplastic medicine”. Brussels Innova 2011 (Brussels Eureka), Brussels, Belgium.


Gold medal with mention and diploma for Team: dr Maria Obłój-Muzaj, dr inż. Agnieszka Abramowicz, Jakub Ruciński for „Method for the suspension polymerization of vinyl chloride in the presence of a nanofiller”. Brussels Innova 2011 (Brussels Eureka), Brussels, Belgium.


Gold medal and diploma for Team: dr Maria Zielecka, inż. Elzbieta Bujnowska, Jakub Rucinski, dr Dariusz Jamanek for „Composite binder for magnetic powders”. Brussels Innova 2011 (Brussels Eureka), Brussels, Belgium.
Silver medal and diploma for Team: dr hab. inż. Izabella Legocka, prof. IChP; mgr inż. Ewa Wierzbicka, dr Talal Mohammed Al-Zahari, dr inż. Osazuwa Osawaru for „Modified halloysite – universal hybrid polymer filler”, Brussels Innova 2011 (Brussels Eureka), Brussels, Belgium.


Gold medal and diploma for Team: dr Maria Zielecka; dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP; inż. Elżbieta Bujnowska; mgr inż. Magdalena Wenda; mgr Blanka Kępska; Krystyna Cyruchin for "Technologię otrzymywania modyfikowanych nanoproszków krzemionkowych zwiększających odporność nanokompozytów polimerowych na działanie mikroorganizmów", Concours Lépine 2011, Paris, France


medal Kiwie

Gold medal and diploma for Team: mgr inż. Anna Wiśniewska, mgr inż. Anna Kulig-Adamiak, prof. dr. hab. Jacek Cybulski for „New ionic liquids with biocidal activity”, Seul, Korea International Womens's Invention Exposition KIWIE 2011


Gold medal and diploma for Team: prof. dr hab. Andrzej Czerwiński, mgr Szymon Obrębowski, dr Zbigniew Rogulski and dr Jan Kotowski for "Nowy i tani wysokoenergetyczny akumulator do pojazdów elektrycznych", Geneva PALEXPO, Switzerland


Silver medal and diploma for Team: dr inż. Piotr Jankowski, dr hab. Izabela Legocka, prof. ICRI; dr inż. Dorota Kijowska and Ewa Górecka for "Polistyren o ograniczonej palności z dodatkiem grafitu ekspandującego modyfikowanego cyjanuranem melaminy", Geneva PALEXPO, SwitzerlandBronze medal and diploma for Team: mgr inż. Jarosław Przybylski, dr inż. Janusz Kozakiewicz, prof. ICRI; dr hab. Izabella Legocka, prof. ICRI; and mgr inż. Krystyna Sylwestrzak for "Nowe reaktywne modyfikatory właściwości reologicznych farb i lakierów", Geneva PALEXPO, Switzerland
MEDALSDr. Regina Jeziórska, D. Sc., Chem. Eng., prof. of ICRI – Commander of Brussels Eureka Award for Innovation

DOMESTIC EXHIBITIONSmedal

Gold medal and diploma for Team: prof. Jacek Kijeński, dr inż. Osazuwa Osawaru, dr inż. Ewa Śmigiera, dr inż. Antoni Migdał, mgr Anna Zgudka for „Redukcja olefin z przerobu odpadów polimerowych wodorem pochodzącym z rozkładu metanolu”, IWIS 2011, Warsaw, Poland


medal

Gold medal and diploma for Team: O. Osawaru, E Śmigiera J, Kijeński, A. R. Migdał, A. Zgudka, M. Nemtusiak, A. Kawalec, I. Łuciuk for Redukcja olefin z przerobu odpadów polimerowych wodorem pochodzącym z rozkładu metanolu”, 7. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji Technicon – Innowacje 2011, Gdańsk


Gold medal and diploma for Team: prof. dr hab. Andrzej Czerwiński, mgr Szymon Obrębowski, dr Zbigniew Rogulski and dr Jan Kotowski for „Nowy wysokoenergetyczny akumulator kwasowo-ołowiowy”, Poznań International Fair 2011, Poznań


Gold medal and diploma for Team: dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP; dr Barbara Świerz-Motysia and dr Maria Zielecka for „Kompozyty polimerowe z nanocząstkami krzemionkowymi”, IV Międzynarodowe Targi i Konferencja Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM 2011, Katowice, PolandSilver medal and diploma for Team: prof. dr hab. Andrzej Czerwiński, mgr Szymon Obrębowski, dr Jan Kotowski and dr Zbigniew Rogulski for „Nowy akumulator ołowiowo-kwasowy o zwiększonej pojemności”, IV Międzynarodowe Targi i Konferencja Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM 2011, Katowice, Poland


Prize of Polish Minister of Science and Higher Education for ICRI - for the international promote inventions at 2010, XVIII Exchange of Polish Inventions, Warsaw, PolandPrize of Polish Minister of Science and Higher Education for achievment on inventions area at 2010 for Team: dr Maria Zielecka, dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. ICRI, inż. Elżbieta Bujnowska, mgr inż. Magdalena Wenda, mgr Blanka Kępska i mgr Anna Pytel (gold medal with mention in Brussels INNOVA 2010 for „The method for obtaining antimicrobial silica nanopowders, especially for polymer nanocomposites”), XVIII Exchange of Polish Inventions, Warsaw, Poland